+48 661 027 815
·
info@maxilex.pl

Zasady współpracy

Oferujemy Państwu możliwość podjęcia współpracy w oparciu o następujące rozwiązania:

 

Dla usług związanych z windykacją:

Rozliczenie według stawki procentowej – to najbardziej elastyczny sposób rozliczania, w którym wysokość wynagrodzenia zależy głównie od dwóch parametrów, tj. czasu przeterminowania płatności oraz wysokości należności.

 

Dla innych usług prawnych:

Rozliczenie według stawki urzędowej – wysokość wynagrodzenia reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Rozliczenie według stawki godzinowej – wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie rzeczywistego czasu pracy, w oparciu o wynegocjowaną stawkę godzinową.

Rozliczenie według stawki ryczałtowej – wysokość wynagrodzenia ustalana jest według wynegocjowanej stawki za realizację całego zlecenia stosownie do przewidywanego nakładu pracy.