+48 661 027 815
·
info@maxilex.pl

Windykacja należności

Oferujemy naszym Klientom współpracę w zakresie zarządzania wierzytelnościami na etapie postępowania polubownego, sądowego oraz egzekucyjnego.

W zależności od potrzeb klienta proponujemy dwa modele współpracy:

 1. samodzielnie prowadzimy proces windykacji należności, reprezentując Klientów przed sądami i organami egzekucyjnymi
 2. wspieramy wewnętrzne działy windykacji naszych Klientów

W ramach prowadzonej windykacji należności wykonujemy następujące działania:

 • weryfikacja sytuacji majątkowej dłużnika
 • pisemne wezwanie dłużnika do zapłaty
 • wpisanie dłużnika do KRD
 • negocjacje z dłużnikiem indywidualnych warunków spłaty
 • zawarcie z dłużnikiem ugody
 • zabezpieczenie wierzytelności
 • dochodzenie wierzytelności na drodze postępowania sądowego poprzez uzyskanie nakazu zapłaty/wyroku
 • przygotowanie środków zaskarżenia
 • windykacja na drodze egzekucji komorniczej
11