+48 661 027 815
·
info@maxilex.pl

Prawo gospodarcze

Oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, zarówno spółek prawa handlowego jak i osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Naszym celem jest wspierać biznes naszych Klientów poprzez pełne doradztwo prawne związane z wykonywaną działalnością gospodarczą.

W ramach obsługi z zakresu prawa gospodarczego dla naszych Klientów: x prowadzimy bieżące doradztwo w zakresie wielu gałęzi prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego, handlowego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa administracyjnego, ochrony konkurencji i konsumentów, ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, procedury cywilnej i karnej oraz doradztwo podatkowe w zakresie rozliczania inwestycji i zarządzania ryzykiem podatkowym.

  • doradzamy zarządom i radom nadzorczym spółek kapitałowych w zakresie bieżącego funkcjonowania, organizowania i zarządzania grupami kapitałowymi
  • przygotowujemy umowy gospodarcze, porozumienia, dokumentacje korporacyjne oraz pisma procesowe
  • sporządzamy opinie i udzielamy porad prawnych
  • uczestniczymy w prowadzonych przez Klienta negocjacjach w charakterze pełnomocnika
  • pomagamy przy zakładaniu spółek
  • reprezentujemy w sporach sądowych
11