+48 661 027 815
·
info@maxilex.pl

Prawo własności intelektualnej

Wspieramy przedsiębiorców, dla których prawo własności intelektualnej stanowi istotny element prowadzonego biznesu. Naszym Klientom oferujemy:

  • badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych
  • pomoc w rejestracji znaku towarowego
  • sporządzanie i weryfikację umów licencyjnych
  • umów przenoszących prawa autorskie majątkowe, jak również innych umów stosowanych w obrocie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
  • doradztwo w zakresie zagadnień związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji (m.in..: tworzenie dostosowanych do potrzeb naszych Klientów umów o zakazie konkurencji, tworzenie postanowień zabezpieczających know-how Klienta w umowach o pracę, umowach cywilnoprawnych, w tym w kontraktach menadżerskich, tworzenie klauzul poufności w umowach i na dokumentach służbowych, tworzenie regulaminów ochrony informacji poufnych, dochodzenie roszczeń opartych na Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)
11