+48 661 027 815
·
info@maxilex.pl

Ochrona danych osobowych

Nasz zespół zapewnia kompleksową pomoc prawną przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych. Wspieramy w zakresie zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych, dbając o dostosowanie ich do obowiązujących przepisów.

Zapewniamy również zastępstwo prawne w postępowaniach toczących się przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Zakres usług naszej Kancelarii na gruncie prawa ochrony danych obejmuje w szczególności:

  • kompleksowe dostosowanie procesów biznesowych do wymogów wynikających z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
  • przeprowadzanie pełnych badań stanu prawnego z zakresu ochrony danych osobowych oraz audytów powdrożeniowych
  • opracowywanie i dostosowywanie dokumentacji, procedur, analiz z zakresu ochrony bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych
  • doradztwo w zakresie zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych, w tym dostosowania ich przebiegu do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz regulacji sektorowych (medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe etc.)
  • reprezentowanie w postępowaniach z zakresu ochrony danych osobowych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi
  • doradztwo prawne w procesie negocjowania i zawierania umów obejmujących outsourcing procesów przetwarzania danych osobowych
  • pełnienie funkcji inspektora ochrony danych
  • doradztwo prawne w procesach realizacji praw podmiotów danych oraz zarządzania incydentami ochrony danych
11