Wywiad gospodarczy

Naszym klientom proponujemy również usługę wywiadu gospodarczego. Jest to specjalny raport o sytuacji prawnej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych działających w Polsce pozwalający na podjęcie racjonalnych decyzji (tj. opartych na faktach) dotyczących sprzedaży towarów lub usług połączonych z udzieleniem kredytu kupieckiego.

 

Weryfikacja kontrahentów w oparciu o wiarygodne i pełne informacje o ich statusie prawnym, sytuacji finansowej oraz majątkowej ma kluczowe znaczenie w eliminowaniu negatywnych i często nieodwracalnych dla firm finansowych skutków kredytowania niesolidnych dłużników.
Podkreślenia wymaga fakt, że nasze raporty o dłużnikach nie ograniczają się do danych zawartych w rejestrach czy ewidencjach, lecz pochodzą z wielu różnych źródeł.

 

Korzyści dla Klienta:
– Ochrona firmy przed ewentualną stratą spowodowaną zawarciem nietrafnego kontraktu lub rażącą nieuczciwością kontrahenta
– Obiektywna ocena ryzyka handlowego
– Weryfikacja danych rejestrowych kontrahenta, składników majątkowych oraz sytuacji finansowej