Każdy z naszych Klientów może liczyć na naszą pełną dyskrecję. Wszystkie gromadzone przez kancelarię dokumenty objęte są tajemnicą zawodową, a stosowane przez nas procedury bezpieczeństwa gwarantują poufność powierzonych informacji.

 

Kancelaria stosuje następujące zabezpieczenia materiału dowodowego oraz informacji:

– zabezpieczenia prawne: minimum zapisy umowne z naszymi pracownikami oraz podmiotami współpracującymi czy też procedury wewnętrzne;
– zabezpieczenia organizacyjne to nie mniej niż: wielopoziomowy dostęp do informacji poufnych uniemożliwiający osobom niepowołanym wgląd do materiałów objętych tajemnicą; przekazywanie dokumentacji za pokwitowaniem, procedury niszczenia dokumentacji;
– zabezpieczenia technologiczne: fizyczna kontrola dostępu, oprogramowanie typu firewall, zamykane pomieszczenia i urządzenia, w których przechowywana jest dokumentacja, system alarmowy oraz ochrona pomieszczeń przez specjalistyczną firmę ochroniarską.