Klientom instytucjonalnym i indywidualnym proponujemy usługi restrukturyzacji zadłużenia. Usługi te polegają one na zmianie struktury zobowiązań poprzez:
– obniżenie wartości wierzytelności (w tym częściowe lub całkowite umorzenie odsetek),
– ustalenie nowych terminów spłaty,
– negocjowanie dogodnych warunków płatności.

 

Na Państwa zlecenie, nasi specjaliści podejmą bezpośrednie negocjacje z wierzycielem mające na celu restrukturyzację długu. Dodatkowo w ramach tej usługi oferujemy:
– sporządzenie ugody z Wierzycielem określającej warunki i termin spłaty zobowiązania
– jeśli sprawa jest w trakcie postępowania egzekucyjnego – proponujemy załatwienie formalności z Komornikiem Sądowym mających na celu zawieszenie egzekucji komorniczej