Site icon MaxiLex – Kancelaria Prawno Windykacyjna.

Obsługa prawna

Naszym klientom oferujemy profesjonalną obsługę prawną i doradztwo prawne w zakresie następujących dziedzin prawa:

 

PRAWO CYWILNE
PRAWO GOSPODARCZE
PRAWO HANDLOWE
PRAWO KARNE
PRAWO UPADŁOŚCIOWE
PRAWO TRANSPOROWE
PRAWO PRACY
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
PRAWO PODATKOWE
PRAWO WEKSLOWE
PRAWO ADMINISTRACYJNE
PRAWO RODZINNE

 

Obsługa prawna w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, wekslowego, upadłościowego obejmuje:

– negocjowanie i konstruowanie umów
– postępowanie sądowe w sprawach cywilnych, gospodarczych, spadkowych
– doradztwo w sprawach z zakresu prawa spadkowego
– ugody sądowe i pozasądowe
– dochodzenie odszkodowań
– monitoring spływu należności
– dochodzenie należności od polskich jak i zagranicznych kontrahentów na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym
– doradztwo i  reprezentacja dłużnika w celu obrony przed bezprawną egzekucją

– obsługę w ramach postępowania upadłościowego i naprawczego (zgłaszanie wierzytelności, monitorowanie działań syndyka itp.)

 

Obsługa prawna w zakresie prawa handlowego obejmuje:
– konstruowanie spółek handlowych
– konstrukcje typu „Sp. z o. o. Spółka komandytowa”
– konstrukcje typu „Sp. z o. o. Spółka komandytowo – akcyjna”
– zabezpieczanie majątku prywatnego oraz majątku przedsiębiorstwa

 

Obsługa prawna w zakresie prawa karnego obejmuje:
– reprezentację w postępowaniach karnych
– reprezentację osób pokrzywdzonych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym
– sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie
– sprawy o ułaskawienie
– sprawy o wydanie wyroku łącznego

Obsługa w zakresie prawa pracy obejmuje:
– sprawy o ustalenie stosunku pracy
– sprawy o przywrócenie do pracy
– sprawy dotyczące roszczeń związanych z niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy
– sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
– sprawy związane z odprawami pracowniczymi
– sprawy związane z wynagrodzeniem za pracę
– sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy
– konstruowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji

 

Obsługa  w zakresie prawa rodzinnego obejmuje:
– sprawy o rozwód
– sprawy o separację
– sprawy o ustanowienie rozdzielności małżeńskiej
– sprawy o podział majątku wspólnego
– sprawy o uregulowanie kontaktów z dziećmi
– sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka
– sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
– sprawy o alimenty
– sprawy o przysposobienie

 

Obsługa w zakresie prawa administracyjnego obejmuje:
– sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych
– reprezentację Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym

Exit mobile version