Usługa monitoringu należności polega na nadzorowaniu terminowości spłat niewymagalnych należności, dzięki czemu są one regulowane przez dłużnika w terminie.

 

W ramach tej usługi podejmowane są następujące czynności:
– Kontakt z dłużnikiem w celu przypomnienia o nadchodzącym terminie zapłaty
– W przypadku opóźnienia płatności precyzyjne uzgodnienie ostatecznego terminu i warunków dokonania zapłaty
– Wysłanie pisemnego monitu do zapłaty zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami
– W przypadku braku rezultatów możliwość skorzystania z usługi dochodzenia roszczeń finansowych poprzedzonej windykacją polubowną

Korzyści dla Klienta:
– Optymalizacja płynności finansowej
– Niski koszt odzyskania wierzytelności
– Możliwość natychmiastowej reakcji na brak terminowego wykonania zobowiązania pieniężnego
– Obniżenie ryzyka finansowego w przypadku rozpoczęcia współpracy z nierzetelnym kontrahentem

 

W sytuacji gdy dłużnik nie dotrzymuje danego słowa i nie wywiązuje się z zobowiązań, istnieje możliwość skierowania sprawy do windykacji polubownej. Na tym etapie nasi specjaliści ponawiają kontakt z dłużnikiem, uświadamiając mu konsekwencje braku zapłaty. To także czas, kiedy można zacząć weryfikować sytuację majątkową dłużnika (tym samym zwiększając szanse na natychmiastową ściągalność na kolejnych etapach) i wpisywać go do wyspecjalizowanych rejestrów dłużników. Jeśli windykacja polubowna nie przyniesie efektów, warto zastanowić się nad płynnym przejściem do etapu windykacji sądowej.