Zabezpieczenie płynności finansowej to jedno z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych wyzwań biznesowych. MaxiLex wychodzi naprzeciw potrzebom swoich klientów, proponując pieczęć prewencyjną. Jest to narzędzie, którego celem jest zdyscyplinowanie kontrahentów do terminowego regulowania płatności oraz ostrzeżenie ich przed skutkami nieterminowej zapłaty.

 

Korzyści dla Klienta:
– Zwiększenie dyscypliny płatniczej kontrahentów
– Budowanie wizerunku solidnego przedsiębiorcy dbającego o interesy firmy
– Świadomość dłużnika, że brak wywiązania się z płatności skutkuje dochodzeniem roszczeń finansowych za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej

 

Pieczęć prewencyjna dostępna jest w wersji elektronicznej i wersji mechanicznej