W sytuacji gdy kontrahent nie reguluje swoich zobowiązań w wyznaczonym terminie płatności, narażeni są Państwo na straty finansowe wynikające ze zmniejszonej płynności finansowej, a czasami na niebezpieczeństwo całkowitej utraty należnych pieniędzy za wykonaną usługę lub dostarczone towary.

 

Jedynym sposobem zabezpieczenia swoich interesów w tej sytuacji (jeśli windykacja polubowna nie przyniesie zamierzonych efektów) jest dochodzenie roszczeń finansowych na drodze sądowej poprzez uzyskanie tytułu egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym. Tylko takie działanie daje później możliwość egzekwowania należności przez Komornika Sądowego.

 

Korzyści dla klienta:
– Czas na rozwijanie podstawowej działalności
– Brak konieczności kosztownego tworzenia własnej komórki windykacyjnej
– Skuteczna windykacja w najkrótszym możliwym terminie
– Profesjonalna obsługa