Maksymalna skutecznośćw windykacji należności

Wywiad gospodarczy

Naszym klientom proponujemy również usługę wywiadu gospodarczego. Jest to specjalny raport o sytuacji prawnej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych działających w Polsce pozwalający na podjęcie racjonalnych decyzji (tj. opartych na faktach) dotyczących sprzedaży towarów lub usług połączonych z udzieleniem kredytu kupieckiego.

 

Weryfikacja kontrahentów w oparciu o wiarygodne i pełne informacje o ich statusie prawnym, sytuacji finansowej oraz majątkowej ma kluczowe znaczenie w eliminowaniu negatywnych i często nieodwracalnych dla firm finansowych skutków kredytowania niesolidnych dłużników.
Podkreślenia wymaga fakt, że nasze raporty o dłużnikach nie ograniczają się do danych zawartych w rejestrach czy ewidencjach, lecz pochodzą z wielu różnych źródeł.

 

Korzyści dla Klienta:
- Ochrona firmy przed ewentualną stratą spowodowaną zawarciem nietrafnego kontraktu lub rażącą nieuczciwością kontrahenta
- Obiektywna ocena ryzyka handlowego
- Weryfikacja danych rejestrowych kontrahenta, składników majątkowych oraz sytuacji finansowej

 

 

Rozumiem
Korzystamy z plików Cookies, aby zapewnić prawidłowe działanie naszej strony www.
Dowiedz się więcej o cookies.