Maksymalna skutecznośćw windykacji należności

Wsparcie egzekucji

Pragnąc zapewnić naszym klientom kompleksową obsługę w odzyskiwaniu należności finansowych, podejmujemy czynności mające na celu ustalenie majątku dłużnika tuż po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego.

 

Nasze ustalenia przekazujemy Komornikowi Sądowemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne, które cały czas nadzorujemy poprzez:
- stały kontakt z kancelarią komorniczą,
- aktywne poszukiwanie majątku dłużnika,
- bieżące monitorowanie wszystkich aktywności podejmowanych przez dłużnika (np. zakup środków trwałych, podjęte zobowiązania finansowe, udział w przetargach publicznych, zajęcie stanowisk w organach spółek/podjęcie pracy).

 

Korzyści dla klienta:
- Ustalenie majątku dłużnika
- Skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz nadzorowanie czynności prowadzonych w tym postępowaniu
- Skuteczna windykacja w najkrótszym możliwym terminie
- Uzyskanie od komornika, w przypadku braku możliwości wyegzekwowania należności, dokumentu stwierdzającego bezskuteczność egzekucji komorniczej pozwalającego na „wpisanie” wierzytelności w koszty działalności

 

 

Rozumiem
Korzystamy z plików Cookies, aby zapewnić prawidłowe działanie naszej strony www.
Dowiedz się więcej o cookies.