Maksymalna skutecznośćw windykacji należności

Obsługa prawna

Naszym klientom oferujemy profesjonalną obsługę prawną i doradztwo prawne w zakresie następujących dziedzin prawa:

 

PRAWO CYWILNE
PRAWO GOSPODARCZE
PRAWO HANDLOWE
PRAWO KARNE
PRAWO UPADŁOŚCIOWE
PRAWO TRANSPOROWE
PRAWO PRACY
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
PRAWO PODATKOWE
PRAWO WEKSLOWE
PRAWO ADMINISTRACYJNE
PRAWO RODZINNE

 

Obsługa prawna w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, wekslowego, upadłościowego obejmuje:

- negocjowanie i konstruowanie umów
- postępowanie sądowe w sprawach cywilnych, gospodarczych, spadkowych
- doradztwo w sprawach z zakresu prawa spadkowego
- ugody sądowe i pozasądowe
- dochodzenie odszkodowań
- monitoring spływu należności
- dochodzenie należności od polskich jak i zagranicznych kontrahentów na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym
- doradztwo i  reprezentacja dłużnika w celu obrony przed bezprawną egzekucją

- obsługę w ramach postępowania upadłościowego i naprawczego (zgłaszanie wierzytelności, monitorowanie działań syndyka itp.)

 

Obsługa prawna w zakresie prawa handlowego obejmuje:
- konstruowanie spółek handlowych
- konstrukcje typu „Sp. z o. o. Spółka komandytowa”
- konstrukcje typu „Sp. z o. o. Spółka komandytowo – akcyjna”
- zabezpieczanie majątku prywatnego oraz majątku przedsiębiorstwa

 

Obsługa prawna w zakresie prawa karnego obejmuje:
- reprezentację w postępowaniach karnych
- reprezentację osób pokrzywdzonych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym
- sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie
- sprawy o ułaskawienie
- sprawy o wydanie wyroku łącznego


Obsługa w zakresie prawa pracy obejmuje:
- sprawy o ustalenie stosunku pracy
- sprawy o przywrócenie do pracy
- sprawy dotyczące roszczeń związanych z niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy
- sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
- sprawy związane z odprawami pracowniczymi
- sprawy związane z wynagrodzeniem za pracę
- sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy
- konstruowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji

 

Obsługa  w zakresie prawa rodzinnego obejmuje:
- sprawy o rozwód
- sprawy o separację
- sprawy o ustanowienie rozdzielności małżeńskiej
- sprawy o podział majątku wspólnego
- sprawy o uregulowanie kontaktów z dziećmi
- sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka
- sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
- sprawy o alimenty
- sprawy o przysposobienie

 

Obsługa w zakresie prawa administracyjnego obejmuje:
- sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych
- reprezentację Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym

Rozumiem
Korzystamy z plików Cookies, aby zapewnić prawidłowe działanie naszej strony www.
Dowiedz się więcej o cookies.