Maksymalna skutecznośćw windykacji należności

Monitoring należności oraz windykacja polubowna

Usługa monitoringu należności polega na nadzorowaniu terminowości spłat niewymagalnych należności, dzięki czemu są one regulowane przez dłużnika w terminie.

 

W ramach tej usługi podejmowane są następujące czynności:
- Kontakt z dłużnikiem w celu przypomnienia o nadchodzącym terminie zapłaty
- W przypadku opóźnienia płatności precyzyjne uzgodnienie ostatecznego terminu i warunków dokonania zapłaty
- Wysłanie pisemnego monitu do zapłaty zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami
- W przypadku braku rezultatów możliwość skorzystania z usługi dochodzenia roszczeń finansowych poprzedzonej windykacją polubowną


Korzyści dla Klienta:
- Optymalizacja płynności finansowej
- Niski koszt odzyskania wierzytelności
- Możliwość natychmiastowej reakcji na brak terminowego wykonania zobowiązania pieniężnego
- Obniżenie ryzyka finansowego w przypadku rozpoczęcia współpracy z nierzetelnym kontrahentem

 

W sytuacji gdy dłużnik nie dotrzymuje danego słowa i nie wywiązuje się z zobowiązań, istnieje możliwość skierowania sprawy do windykacji polubownej. Na tym etapie nasi specjaliści ponawiają kontakt z dłużnikiem, uświadamiając mu konsekwencje braku zapłaty. To także czas, kiedy można zacząć weryfikować sytuację majątkową dłużnika (tym samym zwiększając szanse na natychmiastową ściągalność na kolejnych etapach) i wpisywać go do wyspecjalizowanych rejestrów dłużników. Jeśli windykacja polubowna nie przyniesie efektów, warto zastanowić się nad płynnym przejściem do etapu windykacji sądowej.

 

 

Rozumiem
Korzystamy z plików Cookies, aby zapewnić prawidłowe działanie naszej strony www.
Dowiedz się więcej o cookies.